Aktuality

Záverečný účet obce Ovčie za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf (220832) Záverečný účet Obce Ovčie za rok 2021     Predkladá : Eduard Jenča Spracoval:  Mgr. Žofia Humeňanská   V Ovčí dňa 18.05.2022     Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Ovčí dňa 27.06.2022, uznesením č.1/2022 /k...
Celý článok

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje...
Celý článok

Pomoc vojnou postihnutým obyvateľov Ukrajiny

Na základe smutných udalostí na Ukrajine, na podnet Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Slovenského červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie a Obec Ovčie vyhlasuje zbierku humanitárnej pomoci pre vojnou postihnutých obyvateľov...
Celý článok