Aktuality

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje...
Celý článok

Pomoc vojnou postihnutým obyvateľov Ukrajiny

Na základe smutných udalostí na Ukrajine, na podnet Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Slovenského červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie a Obec Ovčie vyhlasuje zbierku humanitárnej pomoci pre vojnou postihnutých obyvateľov...
Celý článok

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Ovčie   na deň 28. januára 2022 konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie.   Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: 9 % pracovného času.   Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú...
Celý článok

Vykurovacia sezóna

       Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. V okresoch Prešov...
Celý článok

Cesta cez záhrady

OcÚ Ovčie dáva do pozornosti verejnú diskusiu ohľadom cesty cez záhrady. V mapke je načrtnutá cesta o šírke 7m, ktorá by vo väčšine pozemkov zasahovala 3,5m na jednu aj druhú stranu. Cesta by končila nad MŠ Ovčie, čiže by to bola slepá ulica. Týmto žiadame občanov, ktorí vlastnia pozemky...
Celý článok

Sťažnosť na VSD

Na základe sťažnosti OcÚ Ovčie na VSD zo dňa 20.7.2021, informujeme občanov aby postupovali podľa zaslanej (dole priloženej) odpovede od VSD. Poškodení občania nech sa odvolávajú  na svojich žiadostiach o preplatení škôd na našu sťažnosť. OcU Ovcie - staznost VSD.pdf (113454) VSD odpoved...
Celý článok