Aktuality

Sťažnosť na VSD

Na základe sťažnosti OcÚ Ovčie na VSD zo dňa 20.7.2021, informujeme občanov aby postupovali podľa zaslanej (dole priloženej) odpovede od VSD. Poškodení občania nech sa odvolávajú  na svojich žiadostiach o preplatení škôd na našu sťažnosť. OcU Ovcie - staznost VSD.pdf (113454) VSD odpoved...
Celý článok

Záverečný účet obce Ovčie za rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce Ovčie  na  rok   2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy...
Celý článok

Asistované sčítanie - riziká

Táto kampaň upozorňuje na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podľa aktuálneho stavu sa spúšťa asistované sčítanie vo všetkých obciach 3.5. 2021. Ak by sa situácia počas 6 týždňov niekde zhoršila, tam sa asistované...
Celý článok

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Ovčie 13.5.2021

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vašim odberným miestom : 13. mája 2021 od 08:00 h do 16:30 h, zoznam odberných miest: eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny(16).pdf (164093) ...
Celý článok

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Ovčie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vašim odberným miestom : 28. apríl 2021 od 08:10 h do 16:30 h, zoznam odberných miest: eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny-1.pdf (161669) 29. apríl 2021 od 08:10 h do 16:30...
Celý článok

Prebieha elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Nenechávajte si sčítanie na poslednú...
Celý článok

Ovčie - Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020

V roku 2020 obec Ovčie dosiahla úroveň vytriedenia odpadu 34,68 % , znamená to oproti roku 2019 o necelých 9% lepší výsledok separácie odpadu. Ďakujem občanom, že sú aj v tomto smere zodpovední. Ovčie - Úroveň-vytriedenia-odpadov-v-roku-2020.pdf (204328)
Celý článok