Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Ovčie   na deň 28. januára 2022 konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie.   Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: 9 % pracovného času.   Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú...
Celý článok

Vykurovacia sezóna

       Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. V okresoch Prešov...
Celý článok

Cesta cez záhrady

OcÚ Ovčie dáva do pozornosti verejnú diskusiu ohľadom cesty cez záhrady. V mapke je načrtnutá cesta o šírke 7m, ktorá by vo väčšine pozemkov zasahovala 3,5m na jednu aj druhú stranu. Cesta by končila nad MŠ Ovčie, čiže by to bola slepá ulica. Týmto žiadame občanov, ktorí vlastnia pozemky...
Celý článok

Sťažnosť na VSD

Na základe sťažnosti OcÚ Ovčie na VSD zo dňa 20.7.2021, informujeme občanov aby postupovali podľa zaslanej (dole priloženej) odpovede od VSD. Poškodení občania nech sa odvolávajú  na svojich žiadostiach o preplatení škôd na našu sťažnosť. OcU Ovcie - staznost VSD.pdf (113454) VSD odpoved...
Celý článok

Záverečný účet obce Ovčie za rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce Ovčie  na  rok   2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy...
Celý článok

Asistované sčítanie - riziká

Táto kampaň upozorňuje na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podľa aktuálneho stavu sa spúšťa asistované sčítanie vo všetkých obciach 3.5. 2021. Ak by sa situácia počas 6 týždňov niekde zhoršila, tam sa asistované...
Celý článok

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Ovčie 13.5.2021

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vašim odberným miestom : 13. mája 2021 od 08:00 h do 16:30 h, zoznam odberných miest: eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny(16).pdf (164093) ...
Celý článok