Archív článkov

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje...
Celý článok

Pomoc vojnou postihnutým obyvateľov Ukrajiny

Na základe smutných udalostí na Ukrajine, na podnet Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Slovenského červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie a Obec Ovčie vyhlasuje zbierku humanitárnej pomoci pre vojnou postihnutých obyvateľov...
Celý článok

Výberové konanie na vychovávateľa ŠKD pri ZŠ Ovčie

Údaje o pracovnom mieste - vychovávateľ   Informácia o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Ovčie, 08238 Ovčie 32, IČO: 00327581 Kategória pedagogického zamestnanca: Vychovávateľ ŠKD Ovčie pri ZŠ Ovčie, 08238 Ovčie 34 Termín nástupu 10.1.2022 Predpokladaný termín...
Celý článok

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Ovčie   na deň 28. januára 2022 konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie.   Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: 9 % pracovného času.   Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú...
Celý článok