Archív článkov

Turistický pochod po bojisku

V máji a júni 1919 vtrhli vojská Maďarska na Slovensko v snahe ho získať späť. Obsadili približne 1/3 územia Slovenska. Získali mestá Levice, Nové Zámky, Lučenec, Rožňava, Tisovec, Banská Štiavnica ... Na východe obsadili Košice, Prešov, Sabinov, Bardejov. Jedným z bojísk bola aj Šarišská vrchovina...
Celý článok

Územné kolo súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Ovčie 2019

V neďeľu 9. júna sa v našej obci na futbalovom ihrisku konalo Územné kolo súťaže žien nad 30 a mužov nad 35 rokov v hasičskom športe. Súťažilo sa v disciplíne požiarný útok, pričom každé družstvo absolvovalo dva pokusy. Súťaže sa zúčastnilo 18 z 20 prihlásených družstiev, z toho 3 družstva žien a...
Celý článok

Juniáles 2019

ZŠ a MŠ v spolupráci s ZRPŠ a OcÚ Ovčie aj tento rok u nás usporiadali Juniáles spojený s Behom starostu obce. Počasie sa nám vydarilo a deti sa mohli dosýtosti vyšantiť. Není podstatné kto vyhral beh, ale to, že sa zúčastnil a preto každé dieťa, žiak dostalo medailu a darčeky. Potom si užívali hry...
Celý článok

Železný hasič Prešov

V nedeľu 2.6. sa pred Oc Eperia v Prešove konal 3. ročník súťaže Prešovský železný hasič. Súťaž organizoval DHZ mesta Prešov, pod zaštitou primátorky mesta. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii: Ženy, Muži-profesionál a Muži-dobrovoľník. Podstatou súťaže bolo plnenie disciplín, ktoré...
Celý článok

Deň matiek 2019

Tak ako každý rok v druhú májovú nedeľu 12.5.2019 sme sa poďakovali našim mamám, pri príležitosti dňa matiek. Deti MŠ a ZŠ nacvičili a predviedli bohatý kultúrny program, básne, piesne, tance, odovzdávanie kvetov a darčekov pre svoje mamičky a babičky. Ďakujeme.
Celý článok

Ukážky hasenia a hasičskej techniky DHZ Ovčie

Začiatkom mája sa v celej Európe oslavuje sviatok svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov. Pri tejto príležitosti pripravili členovia dobrovoľného hasičského zboru Ovčie, dňa 7.5.2019, pre žiakov ZŠ a MŠ Ovčie . Ako prvá bola ukážka hasenia požiaru improvizovaného domčeka, ktorý sa hasičom...
Celý článok

Požiar na Veľký Piatok

19.4.2019 naši hasiči v čase 14:11 hod. boli vyzvaní operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov k požiaru lesa nad obcou Križovany. Zasahujúce jednotky: DHZ Ovčie a DHZ Križovany. Naša jednotka v počte 1+3, strojník Jozef, hasiči: Adam a Kristián a veliteľ...
Celý článok

DHZ Ovčie zasahovalo pri požiari v Ch. Jakubovanoch

Dňa 03.04.2019 v čase 13:14 hod. sme boli vyzvaný operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov k požiaru lesa v ťažko prístupnom teréne v katastri obce Chminianske Jakubovany. Výjazd hasičskej jednotky 1+3 v zložení strojník Jozef,...
Celý článok

Výročná členská schôdza SZZP Ovčie

Dňa 24.3.2019 sa konala výročná členská schôdza SZZP Ovčie. V úvode privítala všetkých prítomných členov predsedníčka SZZP Ovčie p. Edita Tomková, ďalej informovala o činnosti organizácie za rok 2018, aké akcie a podujatia sa konali. O financiách zase oboznámila prítomných p. Uličná. Ďalej mali...
Celý článok