Skip to main content

Demografia - 661

Počet obyvateľov k 31.12.2022

POTRAVINY

Predajňa potravinárskeho tovaru

Knižnica

Čitateľov pozývame do knižnice, kde máme knihy rôznych žánrov.

Futbalové ihrisko

Pravidelne sa konajú športové, spoločenské a kultúrne podujatia.

Telocvičňa | Multifunkčné Š.I.

Športový objekt pre všetkých.

Verejný vodovod

Premeň života v našej dedine.

Rozvodná sieť plynu

Plynofikácia - Modernizácia dediny

Materská škola

MŠ celodenná starostlivosť: Materská škola, Ovčie 34

Základná škola

Budova je účelovo zriadená pre ročníky 1. - 4.

FOTOGALÉRIA NAŠEJ OBCE