Klzisko Ovčie

Klzisko s chladením a osvetlením - rozmery šírka 16m, dĺžka 29 m.

Príslušenstvo - šatňa, klasické bránky, malé bránky, zapožičanie bránkarskej výstroje (5.- €/90 min.)

Rozpis ľadová plocha Ovčie  
pondelok-piatok

9,00 - 12,45 h.

objednávky 

45,- € / 90 min.

13,00 - 15,45 h.

deti do 15 r. zdarma

deti mimo Ovčieho 0,50- €

16,00 - 17,45 h.

verejné korčuľovanie bez hokejok

nad 15r. 1,00-€

obyv. mimo Ovčieho 1,50 - €

18,00-19,45 h.

hokej

nad 18r. -1,50 €

obyv. mimo Ovčieho 2,00 - €

20,00 - 22,00 h.

objednávky

45,- €

sobota, nedeľa    

9,00 - 12,45 h.

objednávky

45,- € / 90 min.

13,00 - 15,45 h.

verejné korčuľovanie bez hokejok

deti nad 6r. 1,00 - €

deti mimo Ovčieho 1,50-€

16,00 - 17,45 h.

objednávky

45,- €

18,00-19,45 h.

hokej

nad 18r. -1,50 €

obyv. mimo Ovčieho 2,00 - €

20,00 - 22,00 h.

objednávky

45,- €

Poznámky:

Objednať si ľad môžu aj obyvatelia Ovčieho za 40,- €.

Nedodržanie týchto podmienok má za následok, následné nevpustenie na ľadovú plochu.

V prípade ,že objednávky nebudú obsadené účtuje sa podľa denného rozpisu a podľa vekovej kategórie.

Zmena rozpisu vyhradená !


 

Foto - klzisko Ovčie