Rímskokatolícky farský úrad sv. Jozefa, robotníka

082 38 Víťaz 473;

tel.: 051/791 62 35;

www.vitaz.rimkat.sk

email: vitaz@rimkat.sk

 

Filiálka Ovčie

kostol sv. Barbory

cintorín - online vyhľadávanie

 

 
 

Cirkev

Liturgia domácej cirkvi na veľkonočné trojdnie 2020

Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho...
Celý článok

Ovčie - slávnosť s uložením relikvie b. sr. Zdenky

    Ovčie, 5. decembra (TK KBS) - Tohtoročná slávnosť sv. Barbory – patrónky filiálneho chrámu v Ovčí sa niesla v znamení vďačnosti za dar mnohých kňazských a rehoľných povolaní z farnosti Víťaz. Symbolickým vyjadrením tejto vďaky Pánu Bohu bolo prinesenie relikvie blahoslavenej...
Celý článok