Rímskokatolícky farský úrad sv. Jozefa, robotníka

082 38 Víťaz 473;

tel.: 051/791 62 35;

www.vitaz.rimkat.sk

email: vitaz@rimkat.sk

 

Filiálka Ovčie

kostol sv. Barbory

 
 

Cirkev

Ovčie - slávnosť s uložením relikvie b. sr. Zdenky

04.12.2011 10:30
    Ovčie, 5. decembra (TK KBS) - Tohtoročná slávnosť sv. Barbory – patrónky filiálneho chrámu v Ovčí sa niesla v znamení vďačnosti za dar mnohých kňazských a rehoľných povolaní z farnosti Víťaz. Symbolickým vyjadrením tejto vďaky Pánu Bohu bolo prinesenie relikvie blahoslavenej...

Akadémia pri príležitosti odovzdávania relikvií b. Zdenky v dedinke Ovčie

04.12.2011 10:30
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hqmmE97B9eQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>       Dňa 4. decembra 2011, na druhú  adventnú nedeľu, v malej dedinke Ovčie, sa uskutočnila odpustová...