Základná škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Fax: 51/7911207 
E-mail: zsovcie@zsovcie.edu.sk 
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Magdová

https://zsovcie.edupage.org/

 

 

Materská škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Riaditeľ/ka: Mgr. Martina Uličná

Školstvo

Začiatok školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo školy ZŠ Hrabkov oznamuje žiakom, ktorí nastupujú k nám do školy v školskom roku 2020/2021 do 5. ročníka a ich rodičom, aby sledovali webové sídlo ZŠ s MŠ Hrabkov 159 ( www.zshrabkov.edupage.org ), kde sú aktuálne informácie o otvorení ( začiatku ), organizácii a...
Celý článok

Otvorenie ZŠ a MŠ Ovčie od 1.6.2020

Na základe usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl a materských škôl od 1.6.2020 Obec Ovčie ako zriaďovateľ MŠ Ovčie a ZŠ Ovčie v súčinnosti s vedením MŠ a ZŠ po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých možností rozhodla: Vo veci otvorenia...
Celý článok

Besiedka - vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ Ovčie

Tak ako každý rok aj tento rok nám deti z materskej a základnej školy v Ovčí pripravili nádherné predstavenie pri vianočným stromčekom v školeskej telocvični. Spríjemnili nám tak predvianočný čas. Ďakujeme.
Celý článok

Začiatok šk. roku 2019/2020

Aj tohto roku nastúpili žiaci na nový školský rok 2019/2020. Tak ako býva zvykom začalo sa to sv. omšou v našom kostole. Bolo o to veselšie, že do 1 ročníka nastúpilo až 13 žiačikov. Všetci mali rozžiarené očká a nevedeli sa dočkať kedy si už sadnú za školskú lavicu. Najprv deti zarecitovali zopár...
Celý článok

Juniáles 2019

ZŠ a MŠ v spolupráci s ZRPŠ a OcÚ Ovčie aj tento rok u nás usporiadali Juniáles spojený s Behom starostu obce. Počasie sa nám vydarilo a deti sa mohli dosýtosti vyšantiť. Není podstatné kto vyhral beh, ale to, že sa zúčastnil a preto každé dieťa, žiak dostalo medailu a darčeky. Potom si užívali hry...
Celý článok

Deň matiek 2019

Tak ako každý rok v druhú májovú nedeľu 12.5.2019 sme sa poďakovali našim mamám, pri príležitosti dňa matiek. Deti MŠ a ZŠ nacvičili a predviedli bohatý kultúrny program, básne, piesne, tance, odovzdávanie kvetov a darčekov pre svoje mamičky a babičky. Ďakujeme.
Celý článok