Školstvo

Základná škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Fax: 51/7911207 
E-mail: zsovcie@zsovcie.edu.sk 
Riaditeľ/ka: Mgr. Magdová

https://zsovcie.edupage.org/

 

 

Materská škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Riaditeľ/ka: