Základná škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Fax: 51/7911207 
E-mail: zsovcie@zsovcie.edu.sk 
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubomíra Magdová

https://zsovcie.edupage.org/

 

 

Materská škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Riaditeľ/ka: Mgr. Martina Uličná

Školstvo

Výberové konanie na vychovávateľa ŠKD pri ZŠ Ovčie

Údaje o pracovnom mieste - vychovávateľ   Informácia o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Ovčie, 08238 Ovčie 32, IČO: 00327581 Kategória pedagogického zamestnanca: Vychovávateľ ŠKD Ovčie pri ZŠ Ovčie, 08238 Ovčie 34 Termín nástupu 10.1.2022 Predpokladaný termín...
Celý článok

Začiatok školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo školy ZŠ Hrabkov oznamuje žiakom, ktorí nastupujú k nám do školy v školskom roku 2020/2021 do 5. ročníka a ich rodičom, aby sledovali webové sídlo ZŠ s MŠ Hrabkov 159 ( www.zshrabkov.edupage.org ), kde sú aktuálne informácie o otvorení ( začiatku ), organizácii a...
Celý článok

Otvorenie ZŠ a MŠ Ovčie od 1.6.2020

Na základe usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl a materských škôl od 1.6.2020 Obec Ovčie ako zriaďovateľ MŠ Ovčie a ZŠ Ovčie v súčinnosti s vedením MŠ a ZŠ po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých možností rozhodla: Vo veci otvorenia...
Celý článok

Besiedka - vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ Ovčie

Tak ako každý rok aj tento rok nám deti z materskej a základnej školy v Ovčí pripravili nádherné predstavenie pri vianočným stromčekom v školeskej telocvični. Spríjemnili nám tak predvianočný čas. Ďakujeme.
Celý článok