Základná škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Fax: 51/7911207 
E-mail: zsovcie@zsovcie.edu.sk 
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubomíra Magdová

https://zsovcie.edupage.org/

 

 

Materská škola Ovčie

Adresa: Ovčie 34, 8238  Ovčie
Telefón: 51/7917842 
Riaditeľ/ka: Mgr. Martina Uličná

Školstvo

Začiatok šk. roku 2019/2020

Aj tohto roku nastúpili žiaci na nový školský rok 2019/2020. Tak ako býva zvykom začalo sa to sv. omšou v našom kostole. Bolo o to veselšie, že do 1 ročníka nastúpilo až 13 žiačikov. Všetci mali rozžiarené očká a nevedeli sa dočkať kedy si už sadnú za školskú lavicu. Najprv deti zarecitovali zopár...
Celý článok

Juniáles 2019

ZŠ a MŠ v spolupráci s ZRPŠ a OcÚ Ovčie aj tento rok u nás usporiadali Juniáles spojený s Behom starostu obce. Počasie sa nám vydarilo a deti sa mohli dosýtosti vyšantiť. Není podstatné kto vyhral beh, ale to, že sa zúčastnil a preto každé dieťa, žiak dostalo medailu a darčeky. Potom si užívali hry...
Celý článok

Deň matiek 2019

Tak ako každý rok v druhú májovú nedeľu 12.5.2019 sme sa poďakovali našim mamám, pri príležitosti dňa matiek. Deti MŠ a ZŠ nacvičili a predviedli bohatý kultúrny program, básne, piesne, tance, odovzdávanie kvetov a darčekov pre svoje mamičky a babičky. Ďakujeme.
Celý článok

Sokoliar

Už tisícročia sokoliarstvo fascinovalo ľudí. Krása, rýchlosť a majestátnosť dravcov vždy naších predkov priťahovali. Dňa 19.3.2019 nás navštívil sokoliar zo skupiny HORUS aby predviedol našim deťom krásu dravcov. Deti priamo od sokoliara dostali odborný popis jednotlivých dravcov aj s ich ukážkou...
Celý článok