Skip to main content
 

MATRIKA A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Matrika a evidencia obyvateľstva

Zodpovedná osoba: Elena Timková – matrikárka

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.
Utorok:    8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.
Streda:    8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.
Štvrtok:    8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.
Piatok:     8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.

Kontakt:

Tel.č.1:  051/7911102
Tel.č.2: 051/7911266 kl.15

Adresa:

Obecný úrad Široké
Široké 118
082 37 Široké

Zápisy v matričných knihách na matričnom úrade v Širokom:

od r. 1907 po súčasnosť pre obce Široké, Víťaz, Ovčie,
od r. 1906 a nižžšie ročníky pre obce Široké, Víťaz, Ovčie, Lipovce, Lačnov, Fričovce, Šindliar: Štátny oblastný archív, Prešov – Nižná Šebastová, Slánska 33 (pri kostole)
od r. 1907 – 31.12.1949 – aj pre obce Fričovce, Lipovce, Šindliar, Lačnov – matrika Široké
od r. 1926 – r. 1949 – aj pre obec Chminianske Jakubovany – matrika Široké
od r. 1950 po súčasnosť: Fričovce, Lipovce, Šindliar, Lačnov – matrika Fričovce

Potrebné veci a dokumenty

Vybavenie rodného, sobášneho, úmrtného listu, sobáša, úmrtia, osvedčovanie fotokópií listín a podpisov na listinách,
trvalý, prechodný pobyt.

 • K osvedčeniu podpisu je potrebných 2 €, osobná prítomnosť toho, koho podpis sa osvedčuje a občiansky  preukaz alebo cestovný pas.
 • Za osvedčenie fotokópie jednej strany originálu je 2 €, ak má originál viac strán, podľa počtu strán + OP alebo CP.
 • Snúbenci, ak sú slobodní, slovenskí štátni občania a má aspoň jeden z nich trvalé bydlisko v Širokom, /Víťaze, Ovčom/, potrebujú k  žiadosti o sobáš – občianske preukazy.
 • K vybaveniu úmrtia sú potrebné: originál a aspoň dve kópie Listu o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zomrelého.
 • K vybaveniu kópie  rodného, sobášneho a úmrtného  listu je potrebných  5 € v hotovosti
 • Ak sa na tunajšej matrike neúraduje, je možnosť osvedčenia podpisu alebo fotokópie na ktoromkoľvek obecnom úrade, mestskom úrade, u notára.
 • Rodný list novonarodeného dieťaťa sa vybavuje na príslušnom matričnom úrade v mieste narodenia dieťaťa.
 • Zaslanie rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou
 • K prihláseniu sa na trvalý alebo prechodný pobyt je potrebné:
  OP, doklad o vlastníctve domu alebo súhlas vlastníka domu, pre deti do 18 rokov – rodný list, u ženatých-vydatých – sobášny list. Za  potvrdenie o trvalom pobyte je poplatok 5 €.V kancelárii matriky sa okrem matričných záležitostí vybavujú: vyhlásenia v miestnom rozhlase, zmluvy o krátkodobom prenájme sály – na svadobné hostiny, zasadačky – na oslavy, podanie žiadostí o nájomné byty a evidencia pošty.