Komisie pri OZ

Komisia pre verejný záujem:

Bc. Mária Balogová
Daniel Kráľ
Jozef Magda
 
Komisia pre prípravu osláv 100 rokov DHZ v Ovčí:
Michal Bednárik
Jozef Magda
Štefan Magda