rok 2013

 


Došlé faktúry  JANUÁR 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 120276 Konunálna poisťovňa 133,04
2 1501912 FERA 418,59
3 22122211 INPROST 52
4 7307620933 SPP 374
5 73076220949 SPP 850
6 7700017285 SWAN 3,98
7 393333 INPROST 61,87
8 4745970642 T-com 22,13
9 9745972872 T-com 29,33
10 130018 CBS 19,12
11 8301005433 LE CHEQUE DEJEUNER 251,76
12 40120001 PP COMP 184,70
13 40120002 PP COMP 31,19
14 20P130036 J.C.Trade Bridge Intermat 20,20
15 7300099155 T-com 15,50
16 3902130027 PD Široké 62,68
17 286412 DEXIA 39,96
18 6120602867 Slovanet 23,82
19 7412931479 SPP 259,69
20 7413813948 SPP 111,30
21 2250003458 VSE 651,68
22 2250057779 VSE 6,8
23 2250196271 VSE 292,84
24 2181262741 Orange 67
25 1132200798 ŠEVT 11,64
26 012013 Peter Haľko 354
27 012013 Humeňanská 211,15
28 1596012 FURA 14,40
29 20130045 Privatpres 43,20
30 132701399 IFOsoft
     
   
Došlé faktúry  FEBRUÁR 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 8301010381 LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. 251,76
2 2250057779 VSE 81.-
3 2250196271 VSE 289,-
4 2250003458 VSE 582.-
5 7317624726 SPP 362,-
6 7317624745 SPP 824,-
7 6746948781 t - com 22,13
8 9746950927 t- com 32,53
9 63713 FURA 621,16
10 40130016 pp comp 25,99
11 1130222481 SWAN 3,98
12 6130106006 Slovanet 23,82
13 132002061 IFOsoft 39,12
14 3902130111 PD Śiroké 49,39
15 7301219619 T-com 15,50
16 40130056 PP COMP 185,70
17 40130057 PP COMP 68,20
18 0050181221 ORANGE  SLOVENSKO 67,-
19 7500040 PRESNET MEDIA     14,94
20 12013 OBEC OVĆIE -šK. JEDÁLEŇ 9,94
21 20130030 ING. čECH 73,78
22 132702384 IFOsoft 170,54
23 1012130272 PD ŠIroké 19,92
24 22013 Potraviny Humeňanská 164,24
25 40120015 PP COMP 132,10
 

 


Došlé faktúry  MAREC 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2131107401 Slovenský ochranný zväz au. 14,26
2 2250196271 VSE 289,-
3 2250057779 VSE 81,-
4 2250003458 VSE 582,-
5 6300047755 SPP 342,-
6 6300049772 SPP 777,-
7 40130076 PP COMP 23,90
8 22013 Školská jedáleň 9,10
9 187013 FURA 416,79
10 5747931839 T-com 22,13
11 1747933903 T-com 33,82
12 7500040 Presnet-media 14,94
13 1130322796 SWAN 3,98
14 61301599286 Slovanet 23,82
15 3902130211 PD Široké 63,57
16 7302327934 T-com 15,50
17 32013 Potraviny Humeňanská 230,16
18 20130930 NEXT Team 174,96
19 17030361240 Združenie cest.ruch. Klenov 109,3
20 584617 WEBNODE 33,95
21 2030034 Ing. Čech Štefan 73,78
 

 

Došlé faktúry  APRÍL 2013    
       
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 32013 Školská jedáleň 14,-
2 7312686902 SPP 426,-
3 7312686884 SPP 187,-
4 8301024686 LE CHEQUE DEJEUNER 215,54
5 2250003458 VSE 582,-
6 2250196271 vse 289,-
7 2250057779 VSE 81,-
8 132003209 IFOsoft 10,38
9 294413 FURA 417,99
10 8748913815 t-COM 35,17
11 7748911715 t-COM 22,13
12 1130416384 SWAN 3,98
13 6130213393 SWAN 23,82
14 7303460568 T-com 15,50
15 1304895 SLOVGRAM 33,50
16 130284 Branislav Dvoriščák Stuľany 1406,86
17 3902130321 PD Široké 46,44
18 130050 FESTRA František Straka 151,20
19 2192137318 Orange Slovensko 67,-
20 350000016 Presnet Media 1,-
21 130298 Branisla Dvoriščák Stuľany 510,70
22 391013 FURA 14,40
23 042013 Školská jedáleň 20,44
24 42013 Potraviny Humeňanská 242,21

 


Došlé faktúry  MÁJ 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 172013 Ing. Čech Peter 110,00
2 2250057779 VSE 81,00
3 2250196271 VSE 289,00
4 2250003458 VSE 582,00
5 7267773061 SPP 163,00
6 7267773044 SPP 72,00
7 458113 FURA 415,90
8 130332 Branislav Dvoriščák 351,12
9 130333 Branislav Dvoriščák 301,24
10 201300274 PD Široké 9,96
11 3749900750 Tcom 46,80
12 6749898890 T com 22,13
13 8301033721 LE CHEQUE DEJEUNER 179,94
14 1130522630 SWan 3,98
15 7304587642 T com 15,50
16 6130266973 Slovanet 23,82
17 40130157 PP COMP 146,50
18 40130158 PP COMP 59,70
19 40130163 PP COMP 18,00
20 130023 GASTRO-GALAXI 446,40
21 201300720 PD Široké 58,60
22 0050181221 Orange Slovensko 67,-
23 350000025 Presnet-media 1,-
24 2250057779 VSE 81,-
25 2250003458 VSE 582,-
26 2250196271 VSE 289,-
27 201320 Cyril Baloga 259,44
28 52013 Potraviny Humeňanská 296,71
       
       
       

 


Došlé faktúry  JÚN 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 7282777243 SPP 31,-
2 7282777254 Spp 69,-
3 52013 Školská jedáleň 23,66
4 201301451 PD Široké 59,21
5 572113 FURA 415,30
6 4750862013 T com 22,58
7 7750863985 T com 29,48
8 201301689 PD Široké 25,68
9 1130617002 SWAN 3,98
10 201301687 PD Široké 153,37
11 300273201 Slovenská pošta 7,60
12 153017 PEhAES 7000,-
13 153018 PEhAES 950,-
14 153020 PEhAES 900,-
15 153012 PEhAES 950,-
16 7305747255 T com 15,50
17 2013300019 PD Široké 9,96
18 082013 Peter Haľko 145,-
19 350000037 Presnet -media 1,-
20 0050181221 Orqnge Slovensko 67,12
21 6130320625 Slovanet 23,82
22 0132013 Združenie obcí SEPAD 116,20
23 2250003458 VSE 582,-
24 201324 Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov 192,60
25 2250057779 VSE 81,-
26 201302192 pD Široké 86,22
27 62013 Potraviny Humeňanská 197,30
28 62013 Školská jedáleň 18,34
29 62013 ˇHmotná núdza 36,10
30 2250196271 VSE 289,-

 

Došlé faktúry  JÚL 2013    
       
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 685513 FURA 418,19
2 1130724381 SWAN 5,39
3 5751915676 Tcom 22,13
4 1807457 T com 35,60
5 1010047889 Slovanet 23,82
6 768613 FURA 14,40
7 7306903774 T com 15,50
8 0050181221 Orange Slovensko 68,04
9 132707396 IFOsoft 19,08
10 7443150026 SPP 273,85
11 201311252 Národné informačné strdisko 132,-
12 32013 Drevovýroba I. Kuzmiak 200,-
13      

 


Došlé faktúry  AUGUST 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1

42013

Ivan Kuzmiak 230,-
2 7277832310 SPP 63,-
3 7277832292 SPP 34,-
4 2250196271 VSE 289,-
5 2250057779 VSE 81,-
6 2250003458 VSE 582,-
7 848813 FURA 620,40
8 3752790926 T-com 29,33
9 0752788821 T-com 22,13
10 1130816073 SWAN 8,89
11 6130433329 Slovanet 23,82
12 7308058914 T-com 15,50
13 201339 Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov 133,77
14 130095 CBS 119,-
15 0050181221 Orange Slovensko 67,24
16 350000065 Presnet-media 1,-

 

Došlé faktúry  SEPTEMBER 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250057779 VSE 81,-
2 2250003458 VSE 582,-
3 2250196271 VSE 289,-
4 350000065 Presnet-media 1,-
5 7312799777 SPP 130,-
6 7312799759 SPP 70,-
7 1132209224 ŠEVT 14,-
8 965713 FURA 416,70
9 101213 UNISTAV 404,74
10 201304215 PD Široké 23,21
11 201304313 PD Široké 54,30
12 9753748311 T-com 29,63
13 4753746208 T-com 22,13
14 1130916024 SWAN 11,26
15 1010047889 Slovanet 23,82
16 1132209478 ŠEVT 8,39
17 92013 Školská jedáleň 33,32
18 072013 Humeňanská 340,32

 


Došlé faktúry  OKTÓBER 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250196271 VSE 289,-
2 2250003458 VSE 582,-
3 2250057779 VSE 81,-
4 40130304 PP COMP 395,40
5 40130325 PP COMP 60,-
6 2013034 ARIAN-SK 131,38
7 350000094 Presnet-media 1,-
8 7307828392 SPP 404,-
9 7307828377 SPP 219,-
10 1082413 FURA 416,79
11 2013300048 PD Široké 40,-
12 201305186 PD Široké 64,32
13 1131022458 SWAN 3,98
14 0754704865 T-com 34,65
15 7310433618 T-com 15,50
16 6050052816 Wustenrot 403,-
17 1010047889 Slovanet 23,82
18 1755647133 T-com 27,12
19 0755649644 T-com 1,67
20 1186513 FURA 14,40
21 0050181221 Orange Slovensko 67,-

 


Došlé faktúry  NOVEMBER 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250196271 VSE 289,00
2 2250003458 VSE 582,00
3 2250057779 VSE 81,00
4 7312842830 SPP 362,00
5 7312842848 SPP 668,00
6 2013900396 PD Široké 39,60
7 9755687384 T-com 33,88
8 1253413 FURA 415,40
9 10130466 Peter Jurík LISA 27,88
10 201315859 PD Široké 33,61
11 40130424 PP COMP 10,00
12 40130425 PP COMP 100,40
13 82013 Obecný úrad - Školská jedáleň 33,96
14 2756555357 T-com 22,13
15 1131118044 SWAN 9,97
16 1010047889 Slovanet 23,82
17 7311645164 T-com 15,50
18 2217765917 Orange Slovensko 78,00
19 7413913224 SPP -41,72
20 7413913225 SPP 5,35
21 130048 Ing. Andraščík Vladimír 400,00
22 350000103 Presnet-media 1,00
23 2250003458 VSE 582,00
24 2250057779 VSE 81,00
25 2250196271 VSE 289,00
26 112013 Potraviny Humeňanská 288,61
27 112013 Obecný úrad - Školská jedáleň 29,68

 


Došlé faktúry  DECEMBER 2013    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 201306484 PD Široké 50,88
2 7312864707 SPP 426,00
3 7312864722 SPP 787,00
4 1377713 FURA 418,89
5 22133411 INPROST 52,00
6 350000123 Presnet-media 1,00
7 301202691 Slovenská pošta 76,83
8 7413913224 SPP -39,72
9 2756663445 T-com 22,13
10 0756663430 T-com 32,35
11 1010047889 Slovanet 23,82
12 1131215032 SWAN 7,64
13 0050181221 Orange Slovensko 68,00
14 20131034 LIM PO 67,40
15 221351613 HOBLA 144,00
16 731284885 T-com 15,50
17 201312 Školská jedáleň 22,40
18 122013 Potraviny Humeňanská 222,58
19 3513 BACA Projekt 500,00
20 51311958 RAABE 102,75