rok 2014

Došlé faktúry  JANUÁR 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 7292928031 SPP 454,00
2 7292928037 SPP 839,00
3 1544813 FURA s.r.o. 624,88
4 1140120376 SWAN  a.s. 10,74
5 7757641526 Slovanet 22,13
6 0757641509 T-com 31,28
7 140002 CBS spol. s.r.o. 19,12
8 7400088405 T-com 15,50
9 2014300144 PD Široké 62,51
10 201400002 PD Široké 40,00
11 301273201 Slovenská pošta 14,20
12 20140028 J.C.Trade Bridge Internat 20,20
13 1010047889 Slovanet 23,82
14 70761209 Komenský s.r.o. 39,89
15 2250057779 VSE 97,07
16 0050181221 Orange Slovensko 68,00
17 2250196271 VSE -288,96
18 2250003458 VSE -485,29
19 142701430 IFOsoft s.r.o. 43,68
20 1416100688 CAMEA COMPUTER SYSTEMS 89,50
21 40140051 PP COMP 319,00
22 40140052 PP COMP 203,60
23 0140021 Privatpres 52,80
24 114 Potraviny Humeňanská 250,22
25 12014 Obec Ovcie Školská jedáleň 24,92
26 1 Ivan Kuzmiak 500,00
27 1483213 FURA s.r.o. 14,40
     
     
     
   
Došlé faktúry  FEBRUÁR 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250057779 VSE 88,00
2 2250196271 VSE 247,00
3 2250003458 VSE 520,00
4 2014300672 PD Široké 33,86
5 7312910678 SPP 814,00
6 7312910663 SPP 440,00
7 0758622606 T-com 26,53
8 3758622593 T-com 29,66
9 1140208430 SWAN a.s. 22,37
10 450000030 Presnet-media 1,00
11 032014 Peter Haľko 682,00
12 49814 FURA 416,50
13 140097 Branislav Dvoriščák 2069,81
14 1010047889 Slovanet 23,82
15 40140077 PP COMP 788,50
16 142702354 IFOsoft 79,20
17 40140083 PP COMP 420,00
18 0050181221 Orange Slovensko 68,00
19 7401307103 T-com 15,50
20 22014 Potraviny Humeňanská 263,99
21 22014 Obec Ovčie- Školská jedáleň 28,28
 

 


Došlé faktúry  MAREC 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250003458 VSE 520,00
2 2250057779 VSE 88,00
3 2250196271 VSE 247,00
4 92013 Ivan Kuzmiak 500,00
5 7312932562 SPP 767,00
6 7312932548 SPP 415,00
7 2014301373 PD Široké 64,73
8 201414 FURA 417,20
9 450000065 Prtesnet media 1,00
10 1140308388 SWAN 16,26
11 3330048903 ACTIVE 24 17,54
12 7759613253 T-com 24,32
13 8759613238 T-com 30,08
14 40140138 PP COMP 25,00
15 3314043 BELHOLZ 1992,00
16 1010047889 Slovanet 23,82
17 7402415156 T-com 15,50
18 32014 Slov.orch.zväz aut. 14,28
19 40140163 PP COMP 33,80
20 284714 FURA 99,00
21 897521 WEBNODE 23,95
22 1404364 SLOVGRAM 33,50
23 201400033 PD Široké 20,00
24 0050181221 Orange Slovensko 68,80
25 32014 Potraviny Humeňanská 203,81
26 32014 Obec Ovčie -školská jedáleň 22,40
27 2250057779 VSE 88,00
28 2250003458 VSE 520,00
29 2250196271 VSE 247,00
29

 

Došlé faktúry  APRÍL 2014    
       
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 7312955592 SPP 420,00
2 7312955577 SPP 227,21
3 348514 FURA 418,39
4 450000074 Presnet-media 1,00
5 1140417162 SWAN 12,34
6 5760606804 T-com 22,13
7 8332014 Profes.register 240,00
8 5760606794 T-com 41,89
9 1010047889 Slovanet 23,82
10      
11      

 


Došlé faktúry  MÁJ 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2236341599 Orange Slovensko 68,00
2 40140242 PP COMP 101,60
3 444914 FURA 14,40
4 7403413120 T-com 15,50
5 42014 Obec Ovčie-školská jedáleň 25,34
6 32014302701 PD Široké 60,32
7 42014 Potraviny Humeňanská 234,09
8 7500040 Presnet-media 1,00
9 5761607455 T-com 29,42
10 2761607472 T-com 22,13
11 511614 FURA 416,60
12 7312977568 SPP 87,00
13 7312977582 SPP 161,00
14 2014053 JANTER Ján Farkaš 192,00
15 1140514171 SWAN 12,11
16 2250057779 VSE 88,00
17 2250196271 VSE 247,00
18 2250003458 VSE 520,00
19 31595545 Komunálna poisť. 226,00
20 7404403896 T-com 20,49
21 32014302988 PD Široké 51,65
22 0050181221 Orange Slovensko 68,00
23 1010047889 Slovanet 23,82
24 52014 Potraviny Humeňanská 281,88
25 052014 Obec Ovčie-školská jeáleň 24,78
26 2250003458 VSE 520,00
27 2250196271 VSE 247,00
28 2250057779 VSE 88,00

 


Došlé faktúry  JÚN 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 7243088184 SPP 68,00
2 7243088176 SPP 37,00
3 32014303484 PD Široké 52,26
4 142906014 IFOsoft 465,95
5 631814 FURA 417,40
6 1762614001 T-com 32,32
7 6762614013 T-com 22,13
8 1140614862 SWAN 23,06
9 1010047889 Slovanet 23,82
10 74005379772 T-com 15,50
11 22133411 INPROST spol. 15,60
12 401273201 Slovenská pošta 7,60
13 373058016 BauMax SR 434,16
14 40140340 PP COMP 88,60
15 20140136 Husqarna 138,00
16 1142202636 ŠEVT 8,20
17 62014 Obec Ovčie-školská jeáleň 29,96
18 62014 Potraviny Humeňanská 241,69

 

Došlé faktúry  JÚL 2014    
       
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250057779 VSE 88,00
2 2250196271 VSE 247,00
3 2250003458 VSE 520,00
4 201411 Združenie rozvoja Čierna hora 66,40
5 0050181221 Orange Slovensko 68,12
6 142006049 IFOsoft 122,89
7 6140424680 Slovanet 23,82
8 7406371188 T-com 15,50
9 3763624579 T-com 22,13
10 1140722768 SWAN 9,68
11 870314 FURA 14,40
12 0763624565 T-com 32,86
13 140205 FESTRA František Straka 462,00
14 763214 FURA 417,90
15 4500000145 Presnet media 1,00
16 40140365 PP COMP 60,00
17 0050181221 Orange Slovensko 70,60
18 1142205055 ŠEVT 26,29
19 142707345 IFOsoft 20,28
20 14921 MARKOTHERM 2569,75
21 7418747312 SPP -550,37
22 7418747313 SPP -547,67
23 201411251 Národné informačné stredisko 132,00
24 2250057779 VSE 88,00

 


Došlé faktúry  AUGUST 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1

2250003458

VSE 520
2 2250196271 VSE 247
3 202014 BONA FIDE s.r.o. 240
4 7318024386 SPP 31
5 7318024402 SPP 64
6 6140486138 Slovanet 23,82
7 7407342055 T-com 15,5
8 2251433634 Orange Slovensko 71,89
9 20048 MERKURY  MARKET SLOVAKIA 386,65
10 582014 MERKURY MARKET SLOVAKIA 0,43
11 201450000151 Presnet-media s.r.o. 1
12 7764769659 T-com 22,13
13 3764769639 T-com 46,45
14 940114 FURA s.r.o. 621,9
15 182014 Foriš Pavol 907

 

Došlé faktúry  SEPTEMBER 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250057779 VSE 88
2 2250003458 VSE 520
3 2250196271 VSE 247
4 7318058376 SPP 64
5 7318058392 SPP 134
6 362014 František Majerník 765,9
7 75000040 Presnet-media 1
8 2014305411 PD Široké 52,38
9 1054314 FURA s.r.o. 418,39
10 7408312105 T-com 15,5
11 2014305651 PD Široké 13,88
12 2014305652 PD Široké 58,12
13 0765746269 T-com 22,13
14 4765746258 T-com 29,81
15 2014013 ARIAN-SK s.r.o. 82,65
16 0050181221 Orange Slovensko 71,54
17 154072 PEhAES a.s. 9473,69
18 1409015 MK hlas s.r.o. 350
19 332014 Jana Štofaňáková 59,35
20 32014305934 PD Široké 115,7
21 092014 Školská jedáleň 33,04
22 20143 PD Široké 87,04

 


Došlé faktúry  OKTÓBER 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 7313077168 SPP 197
2 7313077184 SPP 416
3 2014019 Ing. Vladimír Adamčák 200
4 2250003458 VSE 520
5 2250196271 VSE 247
6 2250057779 VSE 88
7 2014306059 PD Široké 49,7
8 1225614 FURA s.r.o. 416,3
9 3766689827 T-com 22,13
10 8766689815 T-com 29,9
11 75000040 Presnet-media s.r.o. 2
12 422014 František Majerník 828
13 1164414 FURA s.r.o 14,4
14 7409281442 T-com 15,5
15 0050181221 Orange Slovensko 68
16 201400128 PD Široké 27
17 2014306273 PD Široké 31,06
18 372014 Jana Štofaňáková 23,92
19      

 


Došlé faktúry  NOVEMBER 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2014306729 PD Široké 264,13
2 102014 Školská jedáleň 29,82
3 140377 Ing. Vladimír Širocký 15,6
4 140376 Ing. Vladimír Širocký 201,6
5 154086 PEhAES a.s. 180000
6 7323041874 SPP 688
7 7323041858 SPP 326
8 2250057779 VSE 88
9 2250196271 VSE 247
10 2250003458 VSE 540
11 10140436 Peter Jurík Lisa 27,88
12 2014306825 PD Široké 58,42
13 1355614 FURA s.r.o. 416,5
14 201445900 ESET spol. sr.o. 31,92
15 40140539 PP COMP 308
16 40140538 PP COMP 10,2
17 8767634467 T-com 23,3
18 3767634455 T-com 30,28
19 7410240795 T-com 15,5
20 70761209 Komenský 39,89
21 0050181221 Orange Slovensko 68
22 4161010050 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 76,8
23 422014 Jana Štofaňáková 16,7
24 32014307410 PD Široké 243,36
25 112014 Školská jedáleň 25,06

 


Došlé faktúry  DECEMBER 2014    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 7273203415 SPP 383
2 7273203431 SPP 811
3 2014307494 PDŠiroké 43,79
4 140058 Ing. Andraščík Vladimír 400
5 2213351 INPROST spol.sr.o. 67,60
6 1478414 FURA s.r.o. 418,99
7 20140078 ELVO mont s.r.o 6134,34
8 2250196271 VSE 247
9 2250057779 VSE 88
10 7768583570 T-com 34,28
11 9768583592 T-com 28,73
12 2014603 Dobrovoľná požiarna ochrana 90
13 402273201 Slov.pošta 14,20
14 7500040 Presnet media 1
15 2250003458 VSE 540
16 1142209024 ŠEVT 9,4
17 201499 Osmijanko 8,7
18 492014 Jana Štofaňáková 14,67