Zmluvy obce

Záložna zmluva ŠFRB nehnuteľnosť (bytovka)

zmluvaSFRB-01.pdf (1,5 MB)
zmluvaSFRB-02.pdf (1,5 MB) 
zmluvaSFRB-03.pdf (1,5 MB)
zmluvaSFRB-04.pdf (4,5 MB)

Zmluva o splátkovom úvere EURO PROJEKT 5006/10/071

zmluva1.jpg (626,2 kB)
zmluva2.jpg (1,1 MB)
zmluva3.jpg (587,9 kB)
zmluva4.jpg (813,3 kB)

Zmluva o dielo č.zhotoviteľa: 100421/2011

zmluva01.JPG (375,5 kB)
zmluva02.JPG (560,3 kB)
zmluva03.JPG (565,3 kB)
zmluva04.JPG (498,8 kB)

Záložná zmluva ŠFRB nehnuteľnosť (bytovka) pre MVRR SR

zalozna-zmluva-bytovka.pdf (1,1 MB)

Kúpna zmluva č. 0454/5300/2012  odplatný prevod el. zariadenia

kupna- zmluva-0454-5300-2012.pdf (0,6 MB)

Kúpna zmluva č. 0532/5300/2012 odkúpenie projektovej dokumentácie

kupna-zmluva-0532-5300-2012.pdf (1 MB)

Zmluva o rekoštrukcii informačného systému obce Ovčie

zmluva presnet.pdf (755,3 kB)

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Zmluva o spolupráci Bona Fide Prešov.pdf (97,2 kB)

Zmluva o kúpe pozemku 

zmluva kupa pozemku.pdf  ( 75 kB)

Zmluva kamerový systém pre obec Ovčie

ZoD_kamerový systém v obci Ovčie.pdf   (148 kB)

Zmluva servis verejného osvetlenia (150 kB)

zmluva EL VO mont sro.pdf (52259) (52 kB)

Výzva na stanovenie zákazky - kamerový systém

vyzva na stanovenie hodnoty zakazky.pdf (1661661)

Zmluva kamerový systém

zmluva kamerovy system.pdf (3860287)

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č.PR02706

zmluva o poskytnuti nenavratneho prispevku.pdf (134674)

Zmluva kamerový systém

zmluva kamerovy system Ovcie.pdf (160622)

Zmluva o kúpe budovy

Horvathova zmluva o kupe budovy.pdf (934911)

Kúpna zmluva Uličný

kupna zmluva Ulicny.pdf (4603424)
Zmluva o dielo CMR (asfalt)

CMR zmluva 5R2017.pdf (275888)

  Návrh dodatku - daň zo stavieb a nehnuteľností

dodatok daň zo stavieb-nehnuteľností.pdf (109033)

Kúpa cesty

zapisnica-kupa cesty.pdf (551338)

2019.......................................................................................

Kúpno - predajná zmluva SuperB.pdf (1187232)

Kúpna zmluva auto - Dácia.pdf (204673)

zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf (2862141)

zmluva PSK dotácia na oslavy 100 rokov DHZ.pdf (3238949)

zmluva KOSIT.pdf (2318116)

zmluva KOSIT nadoby.pdf (2039296)

zmluva Saibot - verejne priestranstva.pdf (7082901)

zmluva zber satstva.pdf (1799727)

2020............................................................................................................

Zamestnavatelska zmluva NN.pdf (323315)

zmluva 01-2020 o dielo SKLAD TECHNIKY Ovcie.pdf (10396374)

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb za rok 2019.pdf (4134237)

zmluva 19-6-2020 financny dar onkologia Kosice.pdf (353648)

Zmluva 2020 - financny dar TJD Ovcie.pdf (596403)

Zmluva Verimevzabavu - detske ihrisko Ovcie.pdf (5766079)

urad prace dohoda 20-37-010-152.pdf (2,3 MB)

urad prace dohoda 20-37-012-394.pdf (2541311)

zmluva-detske ihrisko pri ZS a MS.pdf (3923052)

2021 .......................................................................................

zmluva 2021-financny dar TJD Ovcie.pdf (600430)

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb za rok 2020.pdf (3587992)

Zmluva o dielo - Kadlubek.pdf (905485)

Zmluva školké ovocie MŠ.pdf (172447)
Zmluva školké ovocie ZŠ.pdf (171561)

2022..........................................................................................

Zmluva 2022 - finančný dar TJD Ovcie.pdf (141505)

Zmluva o nájme reklamnej plochy Jenča Vladimír.pdf (93472)

Ovčie - Zmluva obec - PRESNET.pdf (133603)

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb za rok 2021.pdf (386417)

Zmluva 322 0771 DPO SR a Obec Ovcie - dotacia.pdf (180540)

Dohoda urad prace o pomoci v hmotnej nudzi.pdf (2849329)

Zmluva Skoda Felicia PO-448AT.pdf (83690)

Dodatok k zmluve 2406828550 Generali.pdf (15098408)

Zmluva Sykora - obec Ovcie.pdf (2813069)

 Zmluva - dotácia na oslavy 700 rokov obce Ovcie - DJZ Prešov 

urad prace dohoda 20-37-010-152.pdf (2451838) Dodatok zmluvy Kosit (95 kB)

zmluva Peter Ondria.pdf (558237)