Adventný veniec 2019

V sobotu 30.11.2019 v predvečer adventu sa v našej obci rozsvietil adventný veniec. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnilo asi 70 obyvateľov našej obce. Na začiatku mal príhovor starosta obce, kde podotkol význam adventu, ktorý by mal mať čas odopočinku a podpory tých ktorí to najviac potrebujú. Je to čas o medziľudských a susedských vzťahoch, je tiež príležitosťou na poďakovanie tým s ktorými sa stretávame, žijeme a pracujeme. Poďakoval sa všetkým, ktorí pomáhali s výrobou venca, najmä firme Štefan, ktorá vyrobila konštrukciu venca. Po príhovore najmladší obyvatelia (detičky) zasvietili prvú sviecu, pri ktorej sme sa pomodlili modlidbu Anjel Pána. Potom sme sa všetci presunuli hneď vedľa do sály kultúrneho domu, kde bolo pripravené teplé vínko a pre deti čaj.