Asistované sčítanie - riziká

Táto kampaň upozorňuje na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podľa aktuálneho stavu sa spúšťa asistované sčítanie vo všetkých obciach 3.5. 2021. Ak by sa situácia počas 6 týždňov niekde zhoršila, tam sa asistované sčítanie preruší.

Nakoľko by asistované sčítanie mohli zneužiť podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov, vytvorili sme informačné materiály s radami, odporúčaniami a postupmi pre širokú verejnosť a najmä pre ľudí, ktorí asistované sčítanie budú potrebovať.

List ministra vnútra SR k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného ....pdf (778010)
MINV SODB A4 scitanie SK (2).pdf (397764)
MINV SODB A4 scitanie SK easy (2).pdf (3147495)
MINV SODB A3 scitanie SK (2).pdf (250282)
 

https://www.youtube.com/watch?v=CRJSkkwgvPk