Celoplošné testovanie v obci Ovčie

V 2. kole celoplošného testovania v obci Ovčie bolo testovaných 496 osôb z toho 81 ľudí mimo trvalého bydliska v našej obci. Najdôležitejšie je, že nikto z testovaných nebol pozitívny. Aj tentoraz sa chcem poďakovať všetkým čo sa podieľali na hladkom a bezproblémovom zvládnutí testovania. Ďakujem tiež občanom za trpezlivosť a zodpovednosť. Dúfam a prajem nám všetkým, aby sa to len a len zlepšovalo. Starosta obce Ovčie – Eduard Jenča.