Cesta cez záhrady

OcÚ Ovčie dáva do pozornosti verejnú diskusiu ohľadom cesty cez záhrady. V mapke je načrtnutá cesta o šírke 7m, ktorá by vo väčšine pozemkov zasahovala 3,5m na jednu aj druhú stranu. Cesta by končila nad MŠ Ovčie, čiže by to bola slepá ulica. Týmto žiadame občanov, ktorí vlastnia pozemky aby sa vyjadrili či súhlasia, alebo nesúhlasia s výstavbou takto navrhnutej trasy cesty. Poprípade navrhujú zmenu trasy. Prosím o vyplnenie návratky. Návratku môžete zaslať poštou, naskenovanú na ovcie@ovcie.sk , alebo prísť osobne na Obecný úrad Ovčie do 30.11.2021. 

cesta cez zahrady mapa.pdf (537503)

NÁVRATKA-cesta cez zahrady.docx (13148)
NÁVRATKA-cesta cez zahrady.pdf (90267)