Cestovný poriadok SAD Prešov od 16.10.2021

Cestovný poriadok linky 707419

Popis zmeny : spoje č. 8,33,79 vedené bez zachádzky do obce Ch. Jakubovany.

707419(1).pdf (117063)