Dezinfekcia verejných priestorov v obci Ovčie

OPATRENIE PROTI COVID-19
Dezinfekcia verejných priestorov v našej Obci sa bude konať 2x do týždňa, termíny sa určia na zasadnutí krízového štábu obce Ovčie 1.4.2020.
Kedže sa jedná o chlorový roztok, hrozí poškodenie odevu. Prosíme občanov aby sa nezdržavali v týchto priestoroch.Priestory budú opáskované ZÁKAZ VSTUPU.

Pripravil: DHZ Ovčie