Juniáles 2019

ZŠ a MŠ v spolupráci s ZRPŠ a OcÚ Ovčie aj tento rok u nás usporiadali Juniáles spojený s Behom starostu obce. Počasie sa nám vydarilo a deti sa mohli dosýtosti vyšantiť. Není podstatné kto vyhral beh, ale to, že sa zúčastnil a preto každé dieťa, žiak dostalo medailu a darčeky. Potom si užívali hry a súťaže. Ako sa hovorí "v zdravom tele zdravý duch". Preto deti by mali častejšie chodiť vonku a nielen tráviť čas pri PC, mobiloch, PS4 ... . Nakoniec každý sa mohol ponúknuť guľášom. Všetko pekne ukončili naši futbalisti, ktorí nám urobili všetkým radosť výhrou.