Október - Mesiac úcty k starším

Tak, ako končí leto, začína jeseň prichádza staroba. Je prirodzenou súčasťou života, každého z nás. Práve Október nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. Tak aj u nás v obci sa 26.10.2019 konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Na začiatku privítala hostí predsedníčka SZZP p. Edita Tomková. Potom sa ujala slova zástupkyňa starostu Bc. Mária Balogová s príhovorom:

Dnes, vážení prítomní je mi cťou vás pozdraviť v mene obecného úradu pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a prichádza jeseň. Život má niekoľko etáp. Jednou z nich je tá, kedy človek začne uvažovať o živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sú už jemné vrásky, ktoré strieda úsmev so slzami, lebo boli radosti, ale aj starosti. V mysli sa roja spomienky, predovšetkým na chvíle pohody, pokoja, radosti a lásky. Roky sa míňajú, až jedného dňa je tu staroba, ktorá čaká na každého z nás. Vy si zaslúžite úctu. Vekom ste nadobudli skúsenosti, ktoré môžete odovzdávať mladším. Napokon Vám vďačíme za život. Modlitba seniora: Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať, že ubúda mi už síl. Nevládzem. Už dobre nevidím. Sluch ide kdesi do ticha. Všetko je inak. Na dvere klope mi staroba. Tak ako po búrke steblo trávy či poľný kvet zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. Ďakujem za každý nový deň a vodu, za vzduch, za zeleň, za každý kúsok chleba čo ako manna mi padá z neba. Ďakujem.  „Nech je s vami náš Pán Ježiš Kristus a nech vás chráni. Nech ide pred vami a vedie vás, nech stojí za vami a posilňuje vás. Nech sa vás ujme, nech vás opatruje a nech vás žehná. Amen." A my s radosťou a potešením sme si pre vás pripravili malú oslavu z úcty pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho svojich rodín našej obce.

OcÚ Ovčie poblahoželal a obdaroval pri príležitosti 80 narodenín p. Františku Humeňanskú a poďakoval sa jej za celoživotný prínos pre obec. Potom rozveselili našich hostí hudobné zoskupenie Ovčianskí parobci, neskôr aj Peter Hudák. Všetci si pochutnali na výbornom guľáši a občerstvení. Ďakujeme naším seniorom a želáme im ešte veľa zdravia ...