Oslavy 100. výročia založenia DHZ Ovčie

V posledný júnový víkend, v sobotu 29. júna, na sviatok svätého Petra a Pavla, to v obci Ovčie naozaj žilo.

Na tento dátum totiž pripadli oslavy stého výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Ovčie.

A keďže toto výročie si zaslúžilo veľkú poctu, organizátori nenechali nič na náhodu a pripravili  veľkolepú oslavu s bohatým sprievodným programom.

 

Celé podujatie sa začalo slávnostnou svätou omšou v kostole svätej Barbory, pri ktorej bola za asistencie vlajkovej čaty posvätená Slávnostná zástava vyhotovená pri príležitosti Stého výročia založenia DHZ. Na pripomenutie bola posvätená aj Slávnostná zástava pridelená Ústredným výborom československej požiarnej ochrany pri príležitosti päťdesiateho výročia založenia DHZ obce  Ovčie z roku 1969.

Taktiež bola posvätená slávnostná stuha, ktorú Dobrovoľný hasičský zbor dostal od predsedníctva Územnej organizácie DPO Prešov za vzorné plnenie úloh v oblasti Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Po svätej omši a slávnostnom obede program pokračoval na miestnom futbalovom ihrisku.

Bol zahájený nástupom a príhovormi, predsedu DHZ obce Ovčie, pána Štefana Magdu a starostu obce Ovčie, pána Eduarda Jenču.

Dlhoročným členom boli odovzdané vyznamenania, za vernosť 30 a viac rokov DHZ Ovčie, za príkladnú prácu v DHZ Ovčie a tiež boli rozdané pamätné listy pri príležitosti 100. výročia založenia DHZ Ovčie.

 

Po ukončení oficialít prišiel na rad pripravený program.

 

Ten sa začal ukážkami hasičského útoku. Celkom sa predviedlo trinásť družstiev , a aj keď o nič nešlo, každé družstvo sa snažilo predviesť v čo najlepšom čase.

 

Medzi ukážkami požiarnych útokov, predviedli tiež členovia DHZ Ovčie svoje schopnosti pri hasení simulovaných požiarov.

V prvom prípade predviedli hasenie horiaceho domčeka a v druhom prípade hasenie horiaceho auta.

Tieto prezentácie mali medzi zúčastneným obecenstvom veľký úspech.

 

Po ukončení a vyhodnotení ukážok si všetci spoločne mohli vychutnať a užiť kultúrny program.

Ten bol naozaj bohatý. Vystúpili miestne folklórne súbory ako Ovčianka, Ovčianske parobci, Pridaň a zlatým klincom programu bolo vystúpenie Raslavických muzikantov.

Samozrejme nechýbala bohatá tombola, hry pre deti a tiež ukážky hasičskej historickej a modernej techniky.

 

Keďže celá akcia bola taktiež zahájením letných prázdnin, o to aby zábava pokračovala až do skorého rána sa postarali hudobná skupina K&K duo, DJ Jenky a v zákulisí tiež členovia hudobnej skupiny Color.

 

Všetci účinkujúci sa zaslúžili o to, že si každý prišiel na svoje a celou slávnosťou všetkých zúčastnených sprevádzala uvoľnená atmosféra, dobrá nálada a pozitívne ohlasy.

 

Na záver snáď už iba ostáva popriať celému Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Ovčie ďalších sto rokov úspešnej činnosti v duchu hesla "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc" a želať si, aby sme sa radšej častejšie stretávali na takýchto akciách, ako pri ostrých zásahoch.

fotogaléria   video - oslavy video - Ovčiansky parobci
video - Ovčianka videozostrih - Pridaň  
 

Pripravili: DHZ Ovčie

foto: Ján Jenča - Bednárik

video: Ján Jenča - Bednárik, Eduard Jenča