Otvorenie detského ihriska pri ZŠ Ovčie

V piatok 25.6.2021 sa množstvo detí a rodičov  s úsmevmi na tvárach stretli, aby spoločne so starostaom obce Ovčie Eduardom Jenčom otvorili detské ihrisko pri ZŠ Ovčie. Po príhovore starostu nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky. Prvé deti išli tie, ktoré nám zarecitovali básničku. Potom ďalšie deti odštartoval starosta obce. Medzi deťmi a rodičmi sa pohyboval aj maskot „Mimoň“ s ktorým sa deti hrali a aj fotili. Ihrisko obsahuje bezpečné, zaujímavé prvky (antivandalové) šmýkačka, hojdačky, tunel, kresliaca tabuľa ... Všetkých sme občerstvili lahodnou zmrzlinou „La hoda Fričovce“. Sú tam aj lavičky a na odpadky kôš. Ihrisko bude otvorené len počas dňa, každý deň aj počas víkendov. Všetci sa musia riadiť prevádzkovým poriadkom, ktorý je napísaný na tabuli osadený pri vchode na ihrisko. Ihrisko je monitorované kamerami. Prajeme všetkým návštevníkom, aby sa ich dni vďaka detskému ihrisku stali veselšie, zábavnejšie, oddychovejšie. Vďaka tomu raz budú deti spomínať na ich krásne detstvo.

https://photos.app.goo.gl/ogpNvc8vJArnWx7g6