Otvorenie ZŠ a MŠ Ovčie od 1.6.2020

Na základe usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl a materských škôl od 1.6.2020 Obec Ovčie ako zriaďovateľ MŠ Ovčie a ZŠ Ovčie v súčinnosti s vedením MŠ a ZŠ po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých možností rozhodla:

Vo veci otvorenia MŠ a ZŠ v obci Ovčie nasledovne:

 Riaditeľky ZŠ a MŠ Ovčie uskutočnili medzi zamestnanými rodičmi prieskum záujmu o návštevu MŠ a ZŠ v mesiacoch jún ich dieťaťom,

  • MŠ a ZŠ bude otvorená v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami od 1.6.2020

(MŠ od 7.00 hod – 16.00 hod.)

V MŠ bude prevádzka jednej skupiny, t.j. 15 detí maximum.

Pri obnovení vyučovania na školách od 1.6.2020 sa pri nástupe detí a žiakov nevyžaduje potvrdenie od pediatra, ale zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenia rodiča resp. prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre ZŠ a MŠ

Prílohy nájdete na   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/