Ovčie - Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020

V roku 2020 obec Ovčie dosiahla úroveň vytriedenia odpadu 34,68 % , znamená to oproti roku 2019 o necelých 9% lepší výsledok separácie odpadu. Ďakujem občanom, že sú aj v tomto smere zodpovední.

Ovčie - Úroveň-vytriedenia-odpadov-v-roku-2020.pdf (204328)