Oznam k voľbám do samosprávy 2018

 

Počet obyvateľov obce Ovčie ku dňu vyhlásenia volieb - §171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona je 666 obyvateľov.
volebný obvod : 1
počet poslancov OZ, ktorý sa má zvoliť : 7
zapisovateľka: Irena Čigarská tel.: 0911 539 799
 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov kandidátov