Plánované odstávky elektriny v obci Ovčie

Oznámenia VSD  

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie č.d. 179, 145, 109 - 114, 154, 132, 155, 176, 180, 164, 171, 212, 113, 115:
22. január 2020 od 08:10 h do 11:00 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie 148 Ovčie, ČOM: 0000214773, EIC: 24ZVS00005818871:
22. január 2020 od 11:50 h do 14:10 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie 0 Ovčie, ČOM: 0000639198, EIC: 24ZVS0000634040U Ovčie 0 Ovčie, ČOM: 0001320851, EIC: 24ZVS0000674426L:
22. január 2020 od 08:50 h do 12:10 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie č.d. 183, 160, 139, 77, 126, 127, 186, 76, 169, 192, 138, 80, 35, 194, 36, 75, 73, 74, 70, 71 a odberateľ s číslom elektromera 4646250, ihrisko, rímskokatolícky kostol:

22. január 2020 od 08:50 h do 12:10 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie 0 Ovčie, ČOM: 0000225846, EIC: 24ZVS0000055870E Ovčie 34 Ovčie, ČOM: 0000225841, EIC: 24ZVS0000055845D:
22. január 2020 od 11:50 h do 14:10 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie č.d. 133 - 137, 41 - 50, 52 - 53, 59 - 69 a č.d. 148, 14, 153, 210, 187, 57, 167, 156, 38, 37, 163, 173, 197, 204, 140, 147, 124, 196, 142, 144, 149, 174, 15, 131, 159, 175, 129, 58, 177, 130, 190 a odberatelia s číslom elektromera 8299402, 30017943, 30001956, 21441769:
22. január 2020 od 11:50 h do 14:10 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Ovčie - č.d. 179, 145, úsek od č.d. 109 po č.d. 114, č.d. 154, 132, 155, 176, 180, 164, 171, 212, 115:
5. február 2020 od 07:50 h do 15:10 h

 
V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie 0 Ovčie, ČOM: 0000639198, EIC: 24ZVS0000634040U :
5. február 2020 od 08:10 h do 15:10 h

 

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Ovčie - č.d. 183, 160, 139, 77, 126, 127, 186, 76, 169, 192, 138, ihrisko:

5. február 2020 od 08:10 h do 15:10 h

 V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Ovčie - č.d. 80, 35, 194, 36, 75, 73, 74, 70, 71:
6. február 2020 od 07:50 h do 15:10 h 

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie 0 Ovčie, ČOM: 0000225846, EIC: 24ZVS0000055870E Ovčie 34 Ovčie, ČOM: 0000225841, EIC: 24ZVS0000055845D:
6. február 2020 od 08:10 h do 15:10 h
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Ovčie - úsek od č.d. 133 po č.d. 137, úsek od č.d. 41 po č.d. 50, úsek od č.d. 52 po č.d. 53, úsek od č.d. 59 po č.d. 69, č.d. 148, 14, 153, 210, 187, 57, 167, 156, 38, 37, 163, 173, 197, 204, 140, 147, 124, 196, 142, 144, 149, 174, 15, 131, 159, 175, 129, 58, 177, 130, 190,133, základná a materská škola:
6. február 2020 od 08:10 h do 15:10 h

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie 148 Ovčie, ČOM: 0000214773, EIC: 24ZVS00005818871:

6. február 2020 od 08:10 h do 15:10 h