Turistický pochod po bojisku

V máji a júni 1919 vtrhli vojská Maďarska na Slovensko v snahe ho získať späť. Obsadili približne 1/3 územia Slovenska. Získali mestá Levice, Nové Zámky, Lučenec, Rožňava, Tisovec, Banská Štiavnica ... Na východe obsadili Košice, Prešov, Sabinov, Bardejov. Jedným z bojísk bola aj Šarišská vrchovina s vrchom Žimná hora, o ktorú sa viedli boje. Preto presne po 100 rokoch 15.6.2019 sme sa vydali na turistický pochod po stopách bojov na vrchovine. Na vrchu Žimná hora nám presnejšie o týchto okolonostiach, alebo lepšie povedané o tomto konflikte medzi Československom a Maďarskom porozprával Mgr. Stanislav Šimčík. Naša cesta viedla až k cintorínu v Chmin. Jakubovanoch kde sú pochovaní 8 vojaci. Uctili sme si ich pamiatku vencom, sviečkami a modlidbou. Na polceste pri kríži na Porubanom sme oddýchli, poopekali špekačky a občerstvili.