Územné kolo súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Ovčie 2019

V neďeľu 9. júna sa v našej obci na futbalovom ihrisku konalo Územné kolo súťaže žien nad 30 a mužov nad 35 rokov v hasičskom športe. Súťažilo sa v disciplíne požiarný útok, pričom každé družstvo absolvovalo dva pokusy. Súťaže sa zúčastnilo 18 z 20 prihlásených družstiev, z toho 3 družstva žien a 15 družstiev mužov. V oboch kategóriach mal zastúpenie aj náš hasičský zbor. Veľmi milo prekvapili naše ženičky, ktoré obsadili prvé miesto a vybojovali si tak postup na súťaž o Šarišský pohár. Na druhom mieste v kategórii žien sa umiestnilo družstvo DHZ Sedlice a na treťom mieste družstvo DHZ Chmiňany. V kategórii mužov obsadilo prvé miesto družstvo DHZ Gregorovce, druhé miesto DHZ Veľký Slivník a tretie miesto DHZ Hendrichovce. Naši chlapi obsadili 11. miesto. Celá súťaž prebiehala za krásneho slnečného počasia a v uvoľnenéj atmosfére. Už tradične sa vyhodnocuje najľahšia súťažiaca, najťažší súťažiaci, najstarší súťažiaci a súťažiaca, najťažší súťažiaci, najstaršie a najťažsie družstvo. Víťazom a všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Táto súťaž je dôkazom toho, že tento šport sa dá vykonávať v každom veku, a všetkým zúčastneným ďakujeme že sú príkladom pre svojich mladších kolegov.

foto: video:

Výsledky:

Ženy : Ovčie 26,73, Sedlice 35,95, Chmiňany NP
Muži : Gregorovce 19,78, Veľký Slivník 20,18, Hendrichovce 20,18, Bretejovce 20,46, Pušovce 21,53, Šindliar 22,77, Šindliar 22,87, Štefanovce 23,36, Víťaz 23,74, Sedlice 24,05, Ovčie 25,38, Župčany 25,95, Lipovce 29,53, Široké 30,00, Hrabkov NP

Pripravil: DHZ Ovčie