VOĽBY PREZIDENTA SR – 2019

24.01.2019 10:22

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 :  ovcie@ovcie.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.02.2019 – prvé kolo volieb, 11.03.2019 – druhé kolo volieb).

 

Oznamenie o mieste a case konania volieb prezidenta SR 2019.pdf (39365) 
žiadosť o vydanie VP 16.03.2019.pdf (125174)

žiadosť o vydanie VP.03.2019.pdf (124778)
 

Voľby prezidenta SR - INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta SR.docx (13506)