Zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove, ohľadne kontroly

a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti.

opatrenia_amo__obce.pdf (562646)