Začiatok školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo školy ZŠ Hrabkov oznamuje žiakom, ktorí nastupujú k nám do školy v školskom roku 2020/2021 do 5. ročníka a ich rodičom, aby sledovali webové sídlo ZŠ s MŠ Hrabkov 159 ( www.zshrabkov.edupage.org ), kde sú aktuálne informácie o otvorení ( začiatku ), organizácii a podmienkach vzdelávania a výchovy v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 v školskom roku 2020/2021. Taktiež je potrebné, aby si stiahli a vyplnili  ( zo stránky školy ) vyhlásenie ( zdravotný dotazník žiaka ), ktorý musia priniesť a odovzdať triednemu učiteľovi už 02.09.2020 pri otvorení školského roka.