Zásah proti požiaru lesného porastu v katastri obce Chminianske Jakubovany

Aj keď sa okolo nás šíri epidémia koronavírusu a všetky úrady a inštitúcie vyzývajú občanov k maximálnej zodpovednosti a disciplíne, Bohužiaľ nájdu sa jedinci, ktorí toto všetko ignorujú a svojím konaním ohrozujú seba, svoje okolie ba dokonca aj prírodu.
Dôvodom takéhoto konania bol aj piatkový výjazd nášho dobrovoľného hasičského zboru. V popoludňajších hodinách sme boli vyzvaní operačným dôstojníkom HaZZ Prešov na zásah proti požiaru lesného porastu v katastri obce Chminianske Jakubovany.
Požiar vypukol v blízkosti miestnej osady a pravdepodobne bol dôsledkom veľmi nezodpovedného konania. Treba pripomenúť že takéto situácie sa v tejto lokalite opakujú pravidelne. Samotné zásahy nie sú jednoduché. Zasahujúci hasiči nielen že musia vynakladať veľké úsilie na likvidáciu požiaru, musia popritom dávať pozor na techniku a vybavenie aby im ho miestni osadníci nepoškodili. Samozrejme toto sa deje za neustáleho pokrikovania nadávok a rôznych dehonestujúcich výrazov na adresu hasičov. Prostredie v ktorom naši hasiči zasahovali bolo tiež kontaminované exkrementmi, čo v súčasnej situácii bolo nie len veľmi nepríjemné ale aj veľmi nebezpečné. To že miestni obyvatelia nepoužívali žiadne rúška myslím už nestojí ani za reč.
Požiar sa podarilo uhasiť, a následne bola tiež prevedená dezinfekcia techniky a výstroja.
Po zásahu sa objavili polemiky o tom, ako a či vôbec bude náš zbor zasahovať pri likvidácii požiarov v tejto lokalite, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou budú opakovať. Aj kompetentné orgány by možno mali prehodnotiť situáciu, ktorá sa z roka na rok stáva neúnosnejšou a jej následkom je doslova plytvanie síl a prostriedkov.
Nuž aj takéto zásahy má na konte Dhz Ovčie.
Úspešným návratom na základňu sa však naše piatkové povinnosti neskončili. Naši členovia zabezpečili dezinfekčnú súpravu, a počnúc piatkom budeme vykonávať dezinfekciu verejných priestorov v našej obci ako preventívne opatrenie proti šíreniu nákazy koronavírusom.
Takže buďme zodpovední, dodržujme bezpečnostné a hygienické pokyny, ochráňme sa navzájom a hlavne buďme zdraví. Rúško nie je hanba.

Pripravil: DHZ Ovčie