Skip to main content

Oznamujeme, že od 1.4.2024 sa ruší pevná linka na Z.Š. Ovčie a nahrádza sa mobilnými číslami.

Základná škola tel. : 0903 394 480

Materská škola tel. : 0903 266 916