Novinky

Otvorenie detského ihriska pri ZŠ Ovčie

V piatok 25.6.2021 sa množstvo detí a rodičov  s úsmevmi na tvárach stretli, aby spoločne so starostaom obce Ovčie Eduardom Jenčom otvorili detské ihrisko pri ZŠ Ovčie. Po príhovore starostu nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky. Prvé deti išli tie, ktoré nám zarecitovali...
Celý článok

Deň Otcov 2020

Dňa 21.6.2020 sa uskutočnilo posedenie otcov a mužov pri príležitosti dňa otcov. Boli pripravené športové aktivity no pre nepriazeň počasia sa neuskotočnili. Dobrú náladu nám pripravili Ovčanské parobci s Petrom Hudákom a neskôr s gitarou sa pridal aj Peter Jenča - Bednárik. Piekli sa steaky,...
Celý článok

Na bajku onkodeťom

Dňa 19.6.2020 cez našu obec prechádzali cyklisti, ktorí pomáhajú v boji proti rakovine. NA BAJKU ONKODEŤOM je charitatívny projekt organizovaný občianským združením Spoločnosť detskej onkológie Košice. Je to charitatívna jazda cyklistov, ktorí radi bicyklujú a chcú takouto formou pomôcť. Do tohto...
Celý článok

Fašiangové vystúpenie 16.2.2020

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti hojnosti a veselosti. Je to čas prechodu od zimy do jari, to znamená obdobie od troch kráľov do popolcovej stredy. Ľudia sa radujú, hodujú a zabúdajú na starosti. Tento rok aj u nás v obci Ovčie sa zorganizovala akcia Fašiangové vystúpenie. Na...
Celý článok

Adventný veniec 2019

V sobotu 30.11.2019 v predvečer adventu sa v našej obci rozsvietil adventný veniec. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnilo asi 70 obyvateľov našej obce. Na začiatku mal príhovor starosta obce, kde podotkol význam adventu, ktorý by mal mať čas odopočinku a podpory tých ktorí to najviac potrebujú. Je...
Celý článok

Október - Mesiac úcty k starším

Tak, ako končí leto, začína jeseň prichádza staroba. Je prirodzenou súčasťou života, každého z nás. Práve Október nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. Tak aj u nás v obci sa 26.10.2019 konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Na začiatku...
Celý článok

Výlet SZZP a dôchodcovia

SZZP na čele s p. Editou Tomkovou v spolupráci s OcÚ Ovčie 5.9.2019 zorganizovali výlet pre dôchodcov a ZŤP na Kežmarský hrad. Po prehliadke hradu sme sa odobrali na obed. Pretože bolo vybavené (vymodlené) počasie tak cestou späť sme sa okúpali na termálnom kúpalisku Vrbov.  
Celý článok

Výročná členská schôdza SZZP Ovčie

Dňa 24.3.2019 sa konala výročná členská schôdza SZZP Ovčie. V úvode privítala všetkých prítomných členov predsedníčka SZZP Ovčie p. Edita Tomková, ďalej informovala o činnosti organizácie za rok 2018, aké akcie a podujatia sa konali. O financiách zase oboznámila prítomných p. Uličná. Ďalej mali...
Celý článok