Novinky

Adventný veniec 2019

V sobotu 30.11.2019 v predvečer adventu sa v našej obci rozsvietil adventný veniec. Na tejto milej slávnosti sa zúčastnilo asi 70 obyvateľov našej obce. Na začiatku mal príhovor starosta obce, kde podotkol význam adventu, ktorý by mal mať čas odopočinku a podpory tých ktorí to najviac potrebujú. Je...
Celý článok

Október - Mesiac úcty k starším

Tak, ako končí leto, začína jeseň prichádza staroba. Je prirodzenou súčasťou života, každého z nás. Práve Október nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. Tak aj u nás v obci sa 26.10.2019 konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Na začiatku...
Celý článok

Výlet SZZP a dôchodcovia

SZZP na čele s p. Editou Tomkovou v spolupráci s OcÚ Ovčie 5.9.2019 zorganizovali výlet pre dôchodcov a ZŤP na Kežmarský hrad. Po prehliadke hradu sme sa odobrali na obed. Pretože bolo vybavené (vymodlené) počasie tak cestou späť sme sa okúpali na termálnom kúpalisku Vrbov.  
Celý článok

Výročná členská schôdza SZZP Ovčie

Dňa 24.3.2019 sa konala výročná členská schôdza SZZP Ovčie. V úvode privítala všetkých prítomných členov predsedníčka SZZP Ovčie p. Edita Tomková, ďalej informovala o činnosti organizácie za rok 2018, aké akcie a podujatia sa konali. O financiách zase oboznámila prítomných p. Uličná. Ďalej mali...
Celý článok

Deň hier

V sobotu 26.1.2019 sa v sále OcÚ Ovčie konal Deň hier. Zúčastnili sa na ňom deti, muži, ženy. Účastníci si zmerali sily v stolnom tenise, šípkach a v spoločenskej hre dáma. Hráči sa mohli občerstviť čajom, punčom a guľášom. Minifotogalériu si môžte pozrieť nižšie, kde sú aj zobrazené jednotlivé...
Celý článok

Daň 2017

Daň z nehnuteľností na rok 2017 Upozorňujeme občanov, ktorí do 31.12.2016 nadobudli nehnuteľnosť, predali nehnuteľnosť, skolaudovali stavbu, bolo vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene vo výmere pozemkov, prípadne došlo ku zmene účelu využitia stavby sú povinní podať do 31. januára 2017...
Celý článok