Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ
Názov: Obec Ovčie
Sídlo prevádzkovateľa: 08238 Ovčie 32
Email: ovcie@ovcie.sk
Telefón: 051 7911 207
Sprístupnenie informácií dotknutým osobám
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“)
prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.