DHZ

Územné kolo súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Ovčie 2019

V neďeľu 9. júna sa v našej obci na futbalovom ihrisku konalo Územné kolo súťaže žien nad 30 a mužov nad 35 rokov v hasičskom športe. Súťažilo sa v disciplíne požiarný útok, pričom každé družstvo absolvovalo dva pokusy. Súťaže sa zúčastnilo 18 z 20 prihlásených družstiev, z toho 3 družstva žien a...
Celý článok

Železný hasič Prešov

V nedeľu 2.6. sa pred Oc Eperia v Prešove konal 3. ročník súťaže Prešovský železný hasič. Súťaž organizoval DHZ mesta Prešov, pod zaštitou primátorky mesta. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii: Ženy, Muži-profesionál a Muži-dobrovoľník. Podstatou súťaže bolo plnenie disciplín, ktoré...
Celý článok

Ukážky hasenia a hasičskej techniky DHZ Ovčie

Začiatkom mája sa v celej Európe oslavuje sviatok svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov. Pri tejto príležitosti pripravili členovia dobrovoľného hasičského zboru Ovčie, dňa 7.5.2019, pre žiakov ZŠ a MŠ Ovčie . Ako prvá bola ukážka hasenia požiaru improvizovaného domčeka, ktorý sa hasičom...
Celý článok

Požiar na Veľký Piatok

19.4.2019 naši hasiči v čase 14:11 hod. boli vyzvaní operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov k požiaru lesa nad obcou Križovany. Zasahujúce jednotky: DHZ Ovčie a DHZ Križovany. Naša jednotka v počte 1+3, strojník Jozef, hasiči: Adam a Kristián a veliteľ...
Celý článok

DHZ Ovčie zasahovalo pri požiari v Ch. Jakubovanoch

Dňa 03.04.2019 v čase 13:14 hod. sme boli vyzvaný operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov k požiaru lesa v ťažko prístupnom teréne v katastri obce Chminianske Jakubovany. Výjazd hasičskej jednotky 1+3 v zložení strojník Jozef,...
Celý článok