Tj Družstevník Ovčie

e-mail: tjdruzstevnikovcie@gmail.com

IČO:42226341

Účet: Slovenská sporiteľňa  0505350903/0900

Kód banky: 0900

Predseda : Eduard Jenča

Podpredseda klubu : Jozef Šimčík

Tajomník: Ing. Róbert Uličný

Pokladník: Marek Jenča

Hospodár: Peter Tkáč

Viac info kliknite tu