Telovýchovná Jednota Družstevník Ovčie

e-mail: tjdruzstevnikovcie@gmail.com

https://tj-druzstevnik-ovcie.futbalnet.sk/

IČO:42226341

Účet: Slovenská sporiteľňa  0505350903/0900

Kód banky: 0900

Predseda : Dávid Baran

Tajomník: Ing. Róbert Uličný

Pokladník: Marek Jenča

Hospodár: Peter Tkáč

 

TJ Družstevník Ovčie

Výročná schôdza TJ Družstevník Ovčie

Dňa 25.1.2019 sa uskutočnila výročná futbalová schôdza. Zhodnotili sa výsledky za predchadzajúce obdobie A mužstvo jeseň 2018/2019 prípravka U11 sezóna 2017/2018 a žiaci U13 jeseň 2018/2019. Hlavným bodom bola voľba nového predsedu TJD Ovčie. Novým predsedom sa stal Dávid Baran ml. Ďalšie posty vo...
Celý článok