Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2019 spolu 665
 • Naša obec v štatistikách obec Ovčie
 
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Telocvičňa
 • Multifunkčné športové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola
 • Základná škola

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Člen skupín:
 
          

Naši užívatelia

Hlavne obyvatelia obce a sympatizanti, alebo rodáci, ktorých zaujíma aktuálne dianie v obci.