Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2007 spolu 672 
 • muži 328 
  ženy 344
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 122
 • Produktívny vek (15-54) ženy 204
 • Produktívny vek (15-59) muži 227
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 119
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -1 
 • muži -3 
  ženy 2 
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Telocvičňa
 • Multifunkčné športové ihrisko
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola
 • Základná škola

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

 

Naši užívatelia

Hlavne obyvatelia obce a sympatizanti, alebo rodáci, ktorých zaujíma aktuálne dianie v obci.

Oficiálna stránka

Oficiálna stránka obce Ovčie.