Demografia
 
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Knižnica
  • Futbalové ihrisko
  • Telocvičňa
  • Multifunkčné športové ihrisko
  • Verejný vodovod
  • Rozvodná sieť plynu
  • Materská škola
  • Základná škola

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Člen skupín:
 
          

Naši užívatelia

Hlavne obyvatelia obce a sympatizanti, alebo rodáci, ktorých zaujíma aktuálne dianie v obci.