Skip to main content

Kompletné výsledky volieb samosprávy

Kompletné výsledky volieb VÚC.

………………………………………………………………..

Miestna volebná komisia v Ovčí

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

 

volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

 

Miestna volebná komisia v Ovčí podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce ktoré sa konali  29.októbra 2022.

 

Do obecného zastupiteľstva v Ovčí boli zvolení:

1.  Bc. Mária Balogová, Kresťanskodemokratické hnutie, 266 hlasov

2. Mgr. Stanislav Šimčík, Kresťanskodemokratické hnutie,  256 hlasov

3. Jozef Magda, Slovenská národná strana, 249 hlasov

4. Jozef Hudák, Slovenská národná strana, 229 hlasov

5. Kristína Galková, Kresťanskodemokratické hnutie, 228 hlasov

6. Marek Baloga, Slovenská národná strana, 215 hlasov

7. Michal Bednárik, Kresťanskodemokratické hnutie, 201 hlasov

 

Za starostu obce bol zvolený:

Eduard Jenča, Kresťanskodemokratické hnutie, 259 hlasov

 

V Ovčí

Dátum: 30.10.2022

 

________________________________

predseda volebnej komisie

podpis