Skip to main content

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby 29.10.2022 je Adriana Šuster, Ovčie 136.

Tel. 0907 321 724

e-mail: ovcie@ovcie.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v obci Ovčie v úradných hodinách a v utorok 30.8.2022 do 24:00 hod.