2024 ...

Všetky zmluvy od roku 2024 sú nahrané len v systéme CRZ.

Kliknutím na tento odkaz si ich môžte vyhľadať podľa názvu obce.

2023

2022

2021

2020

2019

Zmluvy do roku 2018

Záložna zmluva ŠFRB nehnuteľnosť (bytovka)

zmluvaSFRB-01.pdf (1,5 MB)
zmluvaSFRB-02.pdf (1,5 MB)
zmluvaSFRB-03.pdf (1,5 MB)
zmluvaSFRB-04.pdf (4,5 MB)

Zmluva o splátkovom úvere EURO PROJEKT 5006/10/071

zmluva1.jpg (626,2 kB)
zmluva2.jpg (1,1 MB)
zmluva3.jpg (587,9 kB)
zmluva4.jpg (813,3 kB)

Zmluva o dielo č.zhotoviteľa: 100421/2011

zmluva01.JPG (375,5 kB)
zmluva02.JPG (560,3 kB)
zmluva03.JPG (565,3 kB)
zmluva04.JPG (498,8 kB)

Záložná zmluva ŠFRB nehnuteľnosť (bytovka) pre MVRR SR

zalozna-zmluva-bytovka.pdf (1,1 MB)

Kúpna zmluva č. 0454/5300/2012  odplatný prevod el. zariadenia

kupna-zmluva-0454-5300-2012.pdf (0,6 MB)

Kúpna zmluva č. 0532/5300/2012 odkúpenie projektovej dokumentácie

kupna-zmluva-0532-5300-2012.pdf (1 MB)

Zmluva o rekoštrukcii informačného systému obce Ovčie

zmluva presnet.pdf (755,3 kB)

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Zmluva o spolupráci Bona Fide Prešov.pdf (97,2 kB)

Zmluva o kúpe pozemku

zmluva kupa pozemku.pdf  ( 75 kB)

Zmluva kamerový systém pre obec Ovčie

ZoD_kamerový systém v obci Ovčie.pdf   (148 kB)

Zmluva servis verejného osvetlenia (150 kB)

zmluva EL VO mont sro.pdf (52259) (52 kB)

Výzva na stanovenie zákazky – kamerový systém

vyzva na stanovenie hodnoty zakazky.pdf (1661661)

Zmluva kamerový systém

zmluva kamerovy system.pdf (3860287)

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č.PR02706

zmluva o poskytnuti nenavratneho prispevku.pdf (134674)

Zmluva kamerový systém

zmluva kamerovy system Ovcie.pdf (160622)

Zmluva o kúpe budovy

Horvathova zmluva o kupe budovy.pdf (934911)

Kúpna zmluva Uličný

kupna zmluva Ulicny.pdf (4603424)

Zmluva o dielo CMR (asfalt)

CMR zmluva 5R2017.pdf (275888)

Návrh dodatku – daň zo stavieb a nehnuteľností

dodatok daň zo stavieb-nehnuteľností.pdf (109033)

Kúpa cesty

zapisnica-kupa cesty.pdf (551338)