Skip to main content

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v  Ovčí

Obec  Ovčie  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

  1. Marek Baloga, 31 rokov, stavebný robotník, Slovenská národná strana
  2. Mária Balogová, Bc., 48 rokov, zdravotná sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Michal Bednárik, 36 rokov, SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
  4. Kristína Galková, 51 rokov, vedúca predajne, Kresťanskodemokratické hnutie
  5. Jozef Hudák, 58 rokov, SZČO, Slovenská národná strana
  6. Jozef Magda, 42 rokov, šofér, Slovenská národná strana
  7. Stanislav Šimčík, Mgr.,SZČO, 38 rokov, Kresťanskodemokratické hnutie
  8. Róbert Uličný, Ing., 48 rokov, stavebný dozor, Kresťanskodemokratické hnutie
Vo volebnom obvode sa volí  7  poslancov.

V Ovčí Dňa

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce