Obec Ovčie ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď v pokladni Obecného úradu Ovčie, alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy na zaplatenie daní.

 

www.akademia.o2.sk

Cesta cez záhrady

 Zákaz sypania smetí a odpadu (aj stavebného) na staré ihrisko!


Ak chcete mať obecné upozornenia v mobile, zašlite email na: kalendar@ovcie.sk

Prosím uviesť tam svoj gmail na ktorom je android prihlásený.