Oznamy

Oznamujeme občanom, že od 20.9. do 23.9.2019 bude umiestnený na parkovisku pri OcÚ Ovčie veľkokapacitný kontajner. Žiadame občanov aby nevhadzovali do tohto kontajnera, železo, nebezpečný odpad (batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL). Tento kontajner je na väčšie kusy odpadu t.j. nábytok, ktorý je potrebné rozobrať, matrace, koberce a iné veľkoobjemnejšie odpady, ktoré sa nevojdú do malých nádob komunálneho odpadu.

.............................................................................................
Zákaz sypania smetí a odpadu (aj stavebného) na staré ihrisko!
.
 
Dávame do pozornosti majiteľov psov, aby zamedzili úniku psov zo svojho pozemku!
 

 


Ak chcete mať obecné upozornenia v mobile, zašlite email na: kalendar@ovcie.sk

Prosím uviesť tam svoj gmail na ktorom je android prihlásený.