Skip to main content

Základná škola

Základná škola 1.- 4. ročník Ovčie

Materská škola

Materská škola Ovčie

Školská jedáleň

Nachádza sa v Materskej škole spojenéj s budovou školy.

Futbalový klub

Telovýchovná Jednota Družstevník Ovčie

Farnosť

Rímskokatolícky farský úrad sv. Jozefa, robotníka, Filiálka - Kostol sv. Barbory

Hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie

Firmy

Spoločnosti pôsobiace v našej obci Ovčie.

Obchody a služby

Obchody a služby ktoré ponúkajú služby v našej obci.

Cezhraničná spolupráca

Naša obec má cezhraničného partnera. V rámci našej spolupráce sme spolu s ďalšími partnermi riešili viaceré projekty.