Skip to main content

KONTAKT:
Obecný úrad Ovčie
Tel/Fax: 051 / 7911 207
Mob: +421 / 911 539 799

e-mail: ovcie@ovcie.sk

STAROSTA OBCE:
Eduard Jenča

tel.: 0917 277 504
starosta@ovcie.sk

INFORMÁCIE:
IČO: 00327581
DIČ: 2020543272

Bankové spojenie:
ČSOB
IBAN:
SK85 7500 0000 0040 2960 4041

KD OVČIE
Aktuálna obsadenosť sály KD kliknite na nasledujúci
ODKAZ

ADRESA:
Obecný úrad Ovčie
Ovčie č.d. 32
082 38 Ovčie

ÚRADNÉ HODINY:
PONDELOK:
8:30 – 12:00  12:30 – 17:30
UTOROK:
7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
STREDA:
7:30 – 12:00  12:30 – 15:30
ŠTVRTOK:
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:
7:30 – 12:00 12:30 – 14:00

OBEDNAJŠIA PRESTÁVKA
od 12:00 do 12:30 hod.

Z.Š. a M.Š. Ovčie

Základná škola Ovčie

082 38 Ovčie 34

tel. : 0903 394 480

Materská škola Ovčie

082 38 Ovčie 34

tel. : 0903 266 916

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.

    MAPA OBCE OVČIE:

    WEBOVÉ SÍDLO: 
    Toto webové sídlo www.ovcie.sk spravuje Obec Ovčie je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

    KOMPETENCIE:
    Obec Ovčie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).