Komisia pre verejný záujem:

Bc. Mária Balogová

Daniel Kráľ

Jozef Magda

Komisia pre prípravu osláv 100 rokov DHZ v Ovčí:

Michal Bednárik

Jozef Magda

Štefan Magda