Komisia pre verejný záujem:

Bc. Mária Balogová

Michal Bednárik

predseda komisie

Marek Baloga